Odvápňovač Melitta Anti calc Espresso 2x40g Odvápňovač Melitta Anti calc Espresso 2x40g

Odvápňovač Melitta Anti calc Espresso 2x40g

Použití: vnitřní Využití: domácí spotřebiče Forma: prášek Měrná hmotnost výrobku (kg): 0.08 * Práškový odvápňovač pro plně automatické kávovary a přístroje pro přípravu jednotlivých porcí * Šetrně a důkladně odstraní vápenité usazeniny díky síle…
Zobrazit celý popis

Dostupnost: Skladem
109 Kč
Včetně DPH
ks

Popis produktu

Použití: vnitřní
Využití: domácí spotřebiče
Forma: prášek
Měrná hmotnost výrobku (kg): 0.08

* Práškový odvápňovač pro plně automatické kávovary a přístroje pro přípravu jednotlivých porcí
* Šetrně a důkladně odstraní vápenité usazeniny díky síle kyseliny citrónové
* 2 x 40 g

Důležité upozornění:
H272 Může zesílit požár, oxidant.
H302 Zdraví škodlivý při požití.
H315 Dráždí kůži.
H318 Způsobuje vážné poškození očí.
H319 Způsobuje vážné podráždění očí.
H412 Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

P280 Používejte ochranné rukavice.
P305 + P351 + P338 - Při zasažení očí: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. P314 - Necítíte-li se dobře, vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.


Rozměry výrobku:
Hmotnost (kg): 0.080
Výška (cm):
Šířka (cm):
Hloubka (cm):

Rozměry balení:
Hmotnost (kg): 0.110
Výška (cm): 2.50
Šířka (cm): 8.80
Hloubka (cm): 16.10
EAN: 4006508947478

Záruční doba: 24 měsíců

Práškový odvápňovač Melitta Anti calc Espresso jednoduše odstraní usazeniny a vodní kámen z vašeho přístroje na přípravu kávy.